Legale informatie

Van mijn zijde.

− Alle teksten op deze site heb ik zelf geschreven. Hierdoor heb ik niet te maken met copyright wat ik moet respecteren daarover.
− Uitzonderingen: −− De folders heb ik gekregen van Jildert de Boer. Hij heeft ze uit het Duits vertaald.
−− De Nieuwsbrieven heb ik gekregen van Arjen Mors. Hij heeft ze uit het Duits vertaald.

− Indien u iets hierop vindt wat door copyright beschermd wordt (wat volgens mij onmogenlijk is) gelieve mij te contacteren zodat ik het in orde kan maken.

Linken naar deze site & kopiëren van deze site.

− Het is verboden grote stukken inhoud van deze site op te nemen in een andere site. Daartegenover mogen wel 'dieplinks' (links rechtstreeks naar een bepaalde pagina) gelegd worden naar deze site. Voor een complete lijst van alle dieplinks gelieve hier te klikken.
Indien u wilt mag u altijd mailen naar me om te vragen of ik voor u een uitzondering wil maken.

− Het is toegestaan de volledige inhoud te kopiëren voor niet-internet doelen. Hierbij moet u wel verwijzen naar http://www.o-c-g.nl.